INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 – Ons aanbod en jouw bestelling

Artikel 4 – Herroepingsrecht

Artikel 5 – De prijs

Artikel 6 – Betaling

Artikel 7 – Conformiteit en garantie

Artikel 8 – Levering en uitvoering

Artikel 9 – Duur

Artikel 10 – Overmacht

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

Artikel 12 – Klachtenregeling en geschillen

ARTIKEL 1 - IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Geretti Diamonds

Appelmansstraat 2 a

2018 Antwerpen, België

E-mailadres: info@geretti.be

Telefoonnummer: +32 488 48 03 80

Ondernemingsnummer: BE0450.941.023

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID & VOORWAARDEN

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als consumptie.

Wij leveren wereldwijd. Als je een leveringsadres in een onbereikbaar gebied opgeeft, kunnen we je bestelling verlengen.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders Van wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken een geplaatste bestelling is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling datum plaatsen.

Het plaatsen van een speciale bestelling op de website die van toepassing is via de website.

Als je online bestelt, bezorg we je samen met de bestellingsbevestiging Van tien laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden In een formaat dat je kan opslaan Of afdrukken. We raden aan om dit altijd te doen.

Als naast deze algemene voorwaarden ook bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, toepasselijke ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig tekst zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige teksten.

ARTIKEL 3 - ONS AANBOD EN JOUW BESTELLING

Als een aanbod een beperkte looptijd heeft.

We beschrijven altijd zo volledig en mogelijk wat we verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is natuurlijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je documenten te leveren.

Je bestelling is voltooid en de overeenkomst is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we je betalingstransactie met krediet hebben voltooid. Wij accepteren Bancontact, Visa, MasterCard, Maestro, iDeal,... . Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet verwerkt.

Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: levering op een adres van afhaalpunt, ophalen in onze winkel,… . In de laatste stap je een overzichtspagina, krijg je onze algemene voorwaarden en bevestig je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “Bestellen en betalen”. Als je deze stappen doorlopen, is je aankoop definitief.

ARTIKEL 4 - HERROEPINGSRECHT

Als je goederen van diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering Van het sluiten van de overeenkomst het recht om te besluiten dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen. Binnen de 14 dagen helemaal we je bestelling teruggekregen hebben Van je hebt betaald dat je hebt betaald.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen bedragen van de kostprijs zijn van een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand berekend kunnen worden. Indien de goederen worden ontvangen per post kunnen worden teruggezonden zullen deze bij jou komen aankopen en zullen hiervoor geen kosten worden aangerekend.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen Van tot je hebt ontvangen ontvangen die je de goederen teruggezonden, al naar gelang periode eerst valt.

Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven beschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken van gebruiken als nodig is om te beoordelen van je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdend met onze instructies hieronder.

Je kan je retourpakket retourneren via de post Of een koerier.

Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het formulier aanvragen en dit opsturen naar info@geretti.be. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING”

(dit formulier alleen aanvragen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) - Aan Geretti, Appelmansstraat 2 a, 2018 Antwerpen, België; info@geretti.be :

- Ik/Wij roepen (*) deel/delen (*) u deze mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/ (*)

- Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

- Naam/Namen consument(en)

- Adres consument(en)

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt wordt)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is."

ARTIKEL 5 - DE PRIJS

Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taken en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om de aankoopprijs ook te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je aankoop definitief plaatst.

ARTIKEL 6 - BETALING

Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te ontvangen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie via internet verzonden. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je hebt een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" In de onderste statusbalk van je browser.

ARTIKEL 7 - CONFORMITEIT EN GARANTIE

Wij dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die rekening houden met de specificaties van het product. Wij je natuurlijk ook dat onze goederen aan het moment van je bestelling bestaande wetten.

Bovendien betreft wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit omvat dat bij gebreken van defecten aan een defect goed tot 2 jaar na de levering goed tot 2 jaar hersteld wordt hersteld, dan wel vervangen.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling Of vervanging. Enkel ingeval van de vervanging buitenspor Van verboden is niet binnen een bepaalde termijn kan worden uitgevoerd, heeft het recht om een prijsverlaging van de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

Tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf bewijzen dat het gebrek riet bij de levering aanwezig was.

ARTIKEL 8 - LEVERING EN UITVOERING

Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.

Wanneer een artikel Op voorraad Wordt het aangeboden op uw leveringsadres Binnen 1 à 4 werkdagen. Wanneer een artikel niet In webshop voorraad Wordt het aangeboden op jouw leveringsadres Binnen 3 à 6 werkdagen. Wij informeren u over de leveringstermijn In uw bestelling bevestiging.

De kostenstructuur van leveringen vind je terug op onze pagina Verzenden en ophalen.

Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

Onze verzendingen gebeuren op ons risico. Je hoeft dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenkomsten met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan Of niet uitgevoerd met de artikelen die je had besteld, moet je dit mogelijk zo snel en zeker binnen de 3 dagen en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.

Je moet hiervoor het “retourformulier” gebruiken. Heb je bij het invullen van dit retourformulier vragen, dan kan je contact opnemen met één van onze medewerkers op het e-mailadres info@geretti.be.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor gevolgschade wegens laattijdige levering Of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt bevestigd dat ze niet door de klant werden ontvangen.

ARTIKEL 9 - DUUR

De Consument van een overeenkomst die voor onbepaalde duur is aan te allen tijde opzegtermijn met voortzetting van de overeenkomst opzeggingsregels en een opzeg van ten één hoogste termijn.

Een overeenkomst die voor duur Is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.

Indien in een goederenovereenkomst van gekozen is, wordt overeengekomen dat bij stilzwijgen de overeenkomst wordt verlengd, wordt verlengd als een overeenkomst voor onbepaalde duur en wordt voortgezet op de voortzetting van de overeenkomst één termijn.

Wanneer een dienstenovereenkomst van duur getekend tussen de onderneming en de consumptie een beding tot stilzwijgende verlenging bevat, wordt dit beding geplaatst In vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde.

Dit beding vermeldt de gevolgen van de stilzwijgende verlenging volgende volgende de bepaling van de hierna volgende paragraaf mbt de opzegging, het ontwerp van de uiterste datum waarop de Consument zich kan verzetten tot de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst en de wijze ontwerp hij kennis geeft van dit. De Consument kan, na de stilzwijgende verlenging van een overeenkomst van aanvang, op elk moment zonder de overeenkomst opzeggen met overeengekomen van de opzeggingstermijn van maximaal twee maanden.

ARTIKEL 10 - OVERMACHT

In het geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, de overeenkomst van definitief ontbinden.

Overmacht is elke uitvoering van onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen van verhindert. Hieronder verstaan wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk van verbinding van gebruikte communicatiesystemen en/of het op moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-ige levering van toeleveranciers of andere externe derden.

ARTIKEL 11 - INTELLECTUELE EIGENDOM

Onze website, logo's, teksten, foto's, namen en In het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die bij ons, or bij onze toeleveranciers Of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te van en/of wijzigingen aan te maken in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto's namen, teksten, logo's kleurencombinatie, etc …

ARTIKEL 12 - KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

We hopen natuurlijk altijd dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons delen via info@orsinidiamonds.com. We doen alles aan je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Op alle overeenkomsten die we hebben met onze klanten, zijn ontstaan, is alleen het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de toekomstige verwerkingen toestemmingen. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing Is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden In de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Bijgerechtelijke regeling van het ingevoerde is de Consumentenombuds van de Federale Overheidsdienst ontvangen om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te buitengerechtelijke. Deze zal op haar beurt de aanvraag betrekking zelf behandelen doorsturen naar een regeling. U kunt de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u een beroep doen op het Online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password